Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
johankam
3440 b62f 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaIriss Iriss
johankam
3074 b882 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakotfica kotfica
johankam
Tak widziałam Cię 
I chciałam bez słowa Cię znów pocałować 
Lecz w Twoje ramiona wtuliła się ona 

Tak widziałam Was 
I zrozumiałam że miłość przegrała 
Zostały wspomnienia, nie będę nic zmieniać..
— Niebieska Sukienka
Reposted byncmspfunnybryana
johankam
9558 35c6 390
Reposted fromxxjojonixx xxjojonixx viapalynka palynka
johankam
8867 f754 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapalynka palynka
johankam
6815 a2e1 390
Reposted fromakzibi akzibi viapalynka palynka
johankam
5235 65d4 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapalynka palynka
johankam
2661 31a5 390
Reposted fromlittlefool littlefool viakarr4mba karr4mba
johankam
Potem wrócę do domu i będę żyć dalej. To naturalna kolej rzeczy. Trzeba nauczyć się z tym żyć.
— Kevin Brooks
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakarr4mba karr4mba
johankam
5094 a03f 390
Coben "Zachowaj spokój" 
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viakarr4mba karr4mba
johankam
Dziury, jak po kulach. Są rzeczy, osoby, sytuacje, o których się nie zapomni.
Reposted fromjnna jnna viapseudoartystycznie pseudoartystycznie
johankam
7893 2b61 390
Reposted from-mumin -mumin viaaurinko aurinko
johankam

- mogłabyś mieć każdego

- chodzi o to, kogo się pragnie, a nie o to, kogo można mieć 

— true.
Reposted fromlovemeorhateme lovemeorhateme viajoder joder
johankam
1134 87d7 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajoder joder
johankam
5553 9697 390
Reposted fromniewychowana niewychowana viajoder joder
johankam
4953 8f4d 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajoder joder
johankam
Po jakimś czasie po prostu odpuściłam, po raz kolejny tracąc coś cennego.
Reposted frombanshe banshe viajoder joder
johankam
5316 25e8 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajoder joder
johankam
johankam
8973 36eb 390
Reposted byjoderaurinkopalynka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl